Prezentacja 2016

INTER Krostoszowice - wczoraj, dziś, jutro ...

INTER KROSTOSZOWICE wczoraj… czyli co zrobiliśmy w 2015 roku

  STATYSTYKI:

  • 44 spotkania mistrzowskie
  • 140 treningów
  • 14 spotkań kontrolnych
  • 2 wyjazdowe obozy przygotowawcze
  • 18 rajdów rowerowych
  • 2 masowe imprezy biegowe
  • SYLWESTER na Orliku

S E N I O R Z Y

Prezentacja - Seniorzy 2015

2014 / 2015 - sezon zakończony na 12 miejscu z 21 pkt - utrzymanie
2015/2016 – 13 spotkań rozegranych 10 punktów i 12 miejsce

Łącznie w zawodach udział brało 41 zawodników
Natomiast ponad 50 zawodników udział brało w treningach

J U N I O R Z Y

Prezentacja - juniorzy 2015

2014 / 2015 - sezon zakończony na 2 miejscu !!
Jesień 2015 – 8 spotkań rozegranych 4 miejsce

Łącznie w zawodach udział brało 19 zawodników
Natomiast ponad 28 zawodników udział brało w treningach

Z A W O D N I C Y  w o b i e k t y w i e  2 0 1 5

Prezentacja - drużyna w obiektywie

K O Ł O   T U R Y S T Y K I   R O W E R O W E J  -  K T R

Prezentacja - Koło Turystyki Rowerowej - KTR

Łącznie koło zorganizowało 18 rajdów rowerowych
Średnio udział w rajdzie brało udział 25 rowerzystów
Najliczniejszy rajd to udział aż 126 rowerzystów

Łącznie to prawie 800 przejechanych kilometrów !!!

K R O S T O S Z O W I C K I E  K I L O M E T R Y  N I E P O D L E G Ł O Ś C I

( 1 1 . 1 1 . 2 0 1 5 )

Prezentacja - Imprezy Biegowe

Impreza zorganizowana przy współudziale Gminy Godów i sklepu sportowego MONSUN z Wodzisławia Śląskiego

302 uczestników !!
95 zawodników Nordic

I  K R O S T O S Z O W I C K I  R u n C r o s s F i t

( 2 7 . 1 2 . 2 0 1 5 )

Prezentacja - RunCrossFit 2015


Impreza zorganizowana przy współudziale firmy MONSUN z Wodzisławia Śląskiego oraz Gminy Godów

Udział w rajdzie brało udział 30 zawodników !
Połączono bieg w krostoszowickich lasach z ciężkimi ćwiczeniami siłowymi na obiekcie
Impreza prawdopodobnie stanie się cykliczną tego typu imprezą !!

S Y L W E S T E R  2 0 1 5

Prezentacja - Sylwester 2015

ZAKOŃCZENIE 2015 roku, czyli Sylwester na orliku

Pierwsza tego typu impreza zorganizowana przez NASZ klub !!

Na krostoszowickim sylwestrze pojawiło się ok. 100 osób !
Zabawa … muzyka… poczęstunek… ognisko !!

R E N O W A C J A  P Ł Y T Y  B O I S K A

Prezentacja - boisko 2015

200 ton ziemi,
250 kg zasianej trawy...

Przede wszystkim należy podziękować za tegoroczną pracę osób zaangażowanych
Wiesław Krzyżok, Zbigniew Gąsior, Jacek Nawrat i Kamil Szuła.

I N T E R  K r o s t o s z o w i c e  d z i ś

Prezentacja - INTER KRostoszowice dziś

S E N I O R Z Y J U N I O R Z Y

D R U Ż Y N Y  P I Ł K A R S K I E

2015/2016 – 16 spotkań rozegranych 13 punktów i 13 miejsce
Obecnie w kadrze 28 zawodników

W 2016 roku
6 spotkań kontrolnych
3 mistrzowskie
Ponad 25 jednostek treningowych

2015/2016 – 8 spotkań rozegranych 10 punktów i 4 miejsce w rundzie jesiennej
Obecnie w kadrze 19 zawodników

W 2016 roku
3 mistrzowskie mecze – 3 porażki
Ponad 20 jednostek treningowych

Trener – Zbigniew Gawełczyk Trenerzy – Marcin Piwoński / Zbigniew Gawełczyk

S T R E E T   W O R K O U T   K R O S T O S Z O W I C E

Prezentacja - Street Workout 2016

NOWA SEKCJA
STREET WORKOUT KROSTOSZOWICE

Od 2016 roku NASZ klub włączył do swojej działalności nową sekcję zajmującą się ćwiczeniami z własnym ciałem na przyrządach
Kilkunastu zawodników uprawia ten nowoczesny sport na obiekcie w Krostoszowicach

W planach na 2016 jest przeprowadzenie powiatowych zawodów w tej widowiskowej dyscyplinie

N O W A  S T R O N A  I N T E R N E T O W A

Prezentacja - Strony www

Obecnie działa nowa strona www oraz profil na Facebook na których co tydzień pojawiają się relacje z wydarzeń z NASZEGO klubu jak również relacje live z większości meczów.

I N T E R   K r o s t o s z o w i c e   j u t r o

Prezentacja - INTER Krostoszowice jutro

D Z I Ę K U J E M Y   Z A   W S P A R C I E

Prezentacja - podziękowania za wsparcie

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości